TUYÊN BỐ QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Quyền sử dụng trang web và nội dung

Bạn có thể truy cập, xem và in nội dung trên trang web này miễn là bạn chỉ sử dụng nội dung đó cho mục đích thông tin, phi thương mại. Nếu bạn muốn liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web này, bạn phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cáo Store. Bạn không được sử dụng trang web này hoặc nội dung trên trang web đó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Cáo Store

Nội dung được truy cập thông qua trang web

Mặc dù Cáo Store đã cố gắng đảm bảo thông tin trên trang web này là hiện tại, chính xác và đầy đủ, nhưng nó không đảm bảo thông tin đó sẽ hiện hành, chính xác hoặc đầy đủ khi bạn truy cập. Cáo Store chỉ cung cấp thông tin trên hoặc truy cập thông qua trang web này, trên cơ sở “nguyên trạng”. Bạn phải tự đánh giá sự phù hợp của nội dung hoặc các dịch vụ cho mục đích của riêng bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động bạn thực hiện dựa vào thông tin trong hoặc truy cập thông qua trang web này. Cáo Store có thể thay đổi nội dung hoặc dịch vụ được mô tả trên trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng tìm cách dựa vào hoặc xác minh bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có trên trang web này phải liên hệ với Cáo Store

Tất cả trách nhiệm bị loại trừ

Trong phạm vi được luật pháp cho phép: tất cả các bảo đảm, tuyên bố và bảo đảm (không rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định) đều bị loại trừ, bao gồm không giới hạn, phù hợp, tập thể dục cho mục đích, tính chính xác hoặc đầy đủ của trang web này hoặc thông tin trong hoặc các sản phẩm được truy cập thông qua nó; và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào, hoặc tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại do bất kỳ loại nào, gây ra hoặc phát sinh cho bạn liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc thông tin trong hoặc các sản phẩm được truy cập thông qua nó.

Cam kết bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng và không sử dụng thông tin khách hàng cho bên thứ 3. Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng để theo dõi và giám sát tất cả các thông tin tại website của chúng tôi Cáo Store

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền được bảo lưu.Tất cả sở hữu trí tuệ trên trang web này, bao gồm không giới hạn, các tác phẩm văn bản, đồ họa và bản quyền thuộc sở hữu của Belle Lab (hoặc nhà cung cấp nội dung có liên quan). Cáo Store là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các quyền trong biên soạn, thiết kế và bố trí của trang web này.Mọi quyền được bảo lưu.Tất cả sở hữu trí tuệ trên trang web này, bao gồm không giới hạn, các tác phẩm văn bản, đồ họa và bản quyền thuộc sở hữu của Cáo Store (hoặc nhà cung cấp nội dung có liên quan). Cáo Store là chủ sở hữu độc quyền của tất cả các quyền trong biên soạn, thiết kế và bố trí của trang web này.

Về đơn đặt hàng của bạn
Nếu bạn có thắc mắc về đơn đặt hàng trực tuyến bạn đã đặt, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi bằng cách truy cập mục Liên hệ. Vui lòng cung cấp các chi tiết như số hóa đơn / ngày mua của bạn và yêu cầu cụ thể – điều này sẽ giúp chúng tôi cung cấp phản hồi nhanh chóng.

Cảm ơn bạn đã mua sắm với chúng tôi