Tinh dầu dưỡng tóc OLaplex No7 bonding oil

  • Tác dụng sửa chữa, tạo kiểu có độ đậm đặc cao, thấm nhanh nuôi dưỡng tóc
  • Phục hồi tóc bị tổn thương
  • Sử dụng được cho tóc phải dùng nhiệt nhiều
  • Dung tích : 30ML
  • Xuất xứ: Mĩ